Verneukt! door Marc Verburg

Liefde, seks, drugs en ontspoorde levens in de gay scene.

Verneukt! - Marc Verburg

Een controversieel en persoonlijk verhaal over een wijdverbreide maar gesloten wereld met verborgen leed

Recent verscheen het boek ‘VERNEUKT! – Liefde, seks, drugs en ontspoorde levens in de gay scene’ van Marc Verburg (1967) die zijn eigen ervaringen op ontroerend eerlijke wijze verwerkte in een aangrijpende roman en daarmee een wereld van schrijnende problematiek blootlegt.

Seks en chemische drugs: chemsparty’s
VERNEUKT! beschrijft de even uitgestrekte als verborgen wereld van (gay) seksfeestjes en bijbehorende chemische drugs; de zogenaamde chemsparty’s.

Toegang tot zowel casual seks als ‘recreatieve’ harddrugs is de laatste jaren steeds makkelijker geworden via internet en gay dating apps zoals Grindr en Romeo. Daarmee ontstond landelijk een nieuwe cultuur van privéfeestjes waar groepen mannen bijeenkomen voor langdurende seksnachten onder invloed van drugs.

Voor een groot deel van deze mannen echter conflicteert de schijnwereld van chemsparty’s na verloop van tijd met het werkelijke leven, hetgeen leidt tot sociale, psychische en andere gezondheidsproblemen.

Nieuwe, verborgen problematiek
Xtc, ghb, gbl, cocaïne, speed, ketamine, 3mmc, crystal meth… verschillende ‘partydrugs’ in combinatie met seks hebben in elk geval twee dezelfde kenmerken: ze zijn – met name psychisch – verslavend én ze zijn fucking lekker! Typerende effecten zijn zowel het opgewekte ‘love-gevoel’ en de extreme seksuele opwinding als ook een kunstmatig vergroot zelfvertrouwen. Hierdoor wordt na het gebruik aan de ene kant het verlangen naar uitbundige, niet te evenaren seks groter, terwijl aan de andere kant de eigen eenzaamheid steeds pijnlijker voelbaar wordt, omdat het bij de beleefde contacten eigenlijk alleen maar om een door drugs aangewakkerde nepverbinding gaat. Dit met alle gevolgen voor het zelfbeeld en de eigenwaarde van deze mannen die zich gevangen voelen in de chemswereld.

De feestgangers zelf hebben ook veel overeenkomsten. Bijna zonder uitzondering denken ze totale controle en overzicht te hebben over hun keuze van chemische uppers en downers en de frequentie van hun gebruik. Zij voelen zich vrij en onafhankelijk, maar geven hun ervaringen een afgescheiden plaats binnen het gewone leven en hun relaties. Bovenal voelen ze zich onaantastbaar in hun overtuiging dat ze ook best zonder zouden kunnen. Een groot deel van hen is echter ‘succesvol verslaafd’. Over hen gaat VERNEUKT! – een meeslepend boek dat leest als een trein.

Ontroerend verhaal gebaseerd op eigen ervaringen
De hoofdpersoon in VERNEUKT! worstelt niet alleen met de verslaving van zijn onbereikbare liefde Rafael, maar ook met die van zichzelf – al liggen daar totaal verschillende motivaties aan ten grondslag. Zowel de destructieve kracht en gevolgen van drugs spelen hun parten, als ook de uitzichtloze, soms ziekelijke verslaving aan elkaar, waarmee de hartverscheurende gebeurtenissen zich in hoog tempo opvolgen en uiteindelijk uitmonden in een dramatische climax. Toch is VERNEUKT! ook bovenal een verhaal over onbereikbare liefde.

De auteur van het boek, Marc Verburg, dwaalde zeven jaar lang zelf rond in de chemswereld en maakte er de nodige excessen mee die indirect het gevolg waren van buitensporig en langdurige drugsgebruik. Sommige van deze gebeurtenissen grensden aan criminaliteit en zelfs de dood. Met het schrijven van VERNEUKT! baseerde hij zich op zijn eigen ervaringen in de wereld van drugs en seksfeestjes. Hij wist zich hierbij gesteund en geadviseerd door professionele hulp van therapeuten, medewerkers van GGD Gelderland-Zuid en dierbare vrienden.

VERNEUKT! is geen aanklacht tegen het gebruik van (chemische) drugs op zich. Wel wil het een tegenwicht bieden voor het gebrek aan verwondering. Het wil de onwetendheid of naïviteit aan het licht brengen rondom het gemak – om niet te zeggen – rondom de arrogantie die lijkt te bestaan in dit inside wereldje. Met name waar het de psychologische en relationele gevolgen van verslaving betreft en het bagatelliseren of ontkennen daarvan. Het boek stelt dus niet zozeer het drugsgebruik zelf aan de kaak, als wel hoe wij mensen met elkaar omgaan en wat wij onszelf en elkaar aandoen wanneer drugs koste wat kost voorrang krijgen en als we – gedwongen of niet – moeten leven met geheimen.

Klik hier om het boek te kopen

Over Marc

Het leven van Marc Verburg heeft altijd in het teken gestaan van creativiteit en expressie. Voortdurend op zoek naar de ultieme stilering en vormgeving van de dromen die hij met de wereld wil delen. Zowel het slagen als falen daarvan, het vallen en opstaan.
Gaandeweg ontdekte Marc dat hij met de middelen, talenten en capaciteiten die hij bezit, ook de ideeën van anderen kon opwekken, sturen en helpen realiseren. En ze zichtbaar en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dat doet hij niet alleen in zijn dagelijkse werk als grafisch vormgever van communicatiemiddelen, maar sinds 2007 ook door elke vijf jaar een personalityshow samen te stellen en in het theater te presenteren waarin hij met zijn teksten, humor en liedjes niet schuwt zichzelf op de hak te nemen en anderen een spiegel voor te houden. De stap naar het publiceren van zijn debuutroman VERNEUKT! voelt dan ook niet meer dan een logisch vervolg hierop.
Verneukt! - Marc Verburg

Interviews met de auteur

Interview in Gaykrant
Interview in NRC Next

Voor wie zelf hulp zoekt met, of meer informatie zoekt over chemsex

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp of zoek je hulp rondom je eigen ervaringen, maar durf je dit niet met iemand te bespreken, schroom dan niet contact op te nemen met je plaatselijke GGD; zij kunnen je op discrete wijze uitermate goed van dienst zijn of je verwijzen naar andere instanties. Kijk voor de GGD in jouw buurt op ggd.nl

Informatie voor mannen* over chems, seks en dating apps in de gay community
Stichting MainLine uit Amsterdam zet zich in voor het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Zonder primair het druggebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele gebruiker.
Met regelmaat organiseert MainLine events in de regio rond dit thema. Op 28 november 2019 was er een bijeenkomst in Nijmegen. Marc Verburg – de auteur van VERNEUKT! – was op deze avond één van de gastsprekers. Hij deed dit vanuit zijn rol als ‘ex-gebruiker’. Daarnaast was er ook een ‘happy user’ aan het woord, alsmede o.a. vertegenwoordigers van MainLine, GGD Nijmegen en Novadic-Kentron Verslavingszorg Brabant. Het publiek werd van harte uitgenodigd mee te praten over het onderwerp.
Het magazine dat Mainline uitgeeft is bij ons in de winkel te vinden en gratis mee te nemen.

Teksten en informatie: verneukt.com